Berichten

maandag 25 juni: Eucharistieviering dinsdag 26 juni: Sport- en speldag woensdag 27 juni: Bezoekje aan het 4de leerjaar donderdag 28 juni: Wandeling door Vrasene vrijdag 30 juni: Halve dag school

Voorbereiding Eindtoetsen

Klik HIER om de planning en de oefeningen voor de eindtoetsen te bekijken.

Veel succes!

Wil je telkens het laatste nieuwe bericht via mail krijgen? Vul dan hier je e-mailadres in:

Planning en inoefening eindtoetsen: juni 2018

Hieronder vind je alvast de planning van de eindtoetsen. Als je op de links klikt, kun je extra oefenen zodat je goed voorbereid bent... Veel succes!


maandag 11 juni 2018

Getallenkennis
 • getallen afronden: 
4.     Tot op het honderdtal 
 • een breuk nemen  van een getal: 
1.     oefening 1 
2.     oefening 2 
3.     breuken herkennen (deze oefening kun je telkens opnieuw maken met andere opgaven)
5.     Duid de juiste breuk aan en steek zo de rivier veilig over.
 • diagrammen en grafieken: 
1.     Diagrammen lezen 1
2.   Diagrammen lezen 2 (Aandacht: De oefeningen i.v.m. het gemiddelde berekenen moeten niet gemaakt worden... Dit moeten de leerlingen nog niet kunnen.)
3.    Diagrammen lezen
 • tabellen:
 • verhoudingen:
1.     oefening 1

dinsdag 12 juni 2018

Begrijpend lezen
 • boodschap - zender -ontvanger - bedoeling
 • eerst - dan (oorzaak - gevolg): 
1.     oefening 1
 • verwijswoorden: 
1.     Verwijswoorden in de leestekst 'Damspel' zoeken
2.     Verwijswoorden in verschillende teksten zoeken
 • meningen en feiten: 
1.     oefening 1
 • woorden met dezelfde betekenis (bv. blad)

woensdag 13 juni 2018

Bewerkingen

donderdag 14 juni 2018

Schrijven + taalbeschouwing
 • zinnen correct overschrijven
 • hoofdletters en leestekens correct gebruiken: oefening 1
 • verwijswoorden gebruiken tijdens het schrijven: oefening 1 / oefening 2
 • werkwoorden juist invullen in de zin: oefening 1 
 • foute zinnen verbeteren
 • bijvoeglijke naamwoorden correct invullen in een zin
 • woordspin maken over bepaald onderwerp + een zin maken met woorden

Metend rekenen

maandag 18 juni 2018

Spreken + taalbeschouwing
 • Hoe stel je een vraag?
 • Hoe maak je iets duidelijk aan andere mensen?
 • Hoe deel je iets mee?
 • Wat zijn de belangrijkste gespreksregels?

dinsdag 19 juni 2018

Meetkunde

woensdag 20 juni 2018

Taalsystematiek

donderdag 21 juni 2018

Spelling

 • dubbel of enkel?

Luisteren

Filmpjes bekijken en beluisteren: Kies de teksten met een F achter de naam... en beantwoord de vraagjes. 
Luistertekst met vraagjes:

1.     In een molen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten